W naszej ofercie znajduje się także usługa remontowania i konserwacji instalacji chemicznych. Mamy uprawnienia na chemiczne czyszczenie i remont urządzeń energetycznych, które jest wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Oznacza to, że spełniamy wymagające wytyczne UDT.

renowacje

Główne urządzenia podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Remonty instalacji chemicznych dotyczą między innymi:

  • zbiorników kwasu siarkowego,
  • nitrozy,
  • rurociągów oraz kotłów przemysłowych,
  • uzupełnic
  • uzupełnic